Cover

"De ECB kalmeert de markten door schulden op te kopen", constateert La Vanguardia. Op 2 december kondigde de Europese Centrale Bankaan dat zij staatsschulden zal blijven opkopen om te voorkomen dat er staten failliet zullen gaan. Het dagblad schrijft op de voorpagina dat de ECB een "vangnet is voor de euro" en dat de beslissingen van de bank "bepalend zijn geweest om de financiële storm die in de afgelopen dagen boven de Europese Unie losbarstte, tot bedaren te brengen." Maar, zo concludeert La Vanguardia, "om de speculaties te stoppen die de stabiliteit van veel landen en van de euro zelf in gevaar brengt, is het nodig dat de bank voldoende liquide middelen in omloop brengt."