“Anti-Straatsburgers hebben weer gelijk gekregen”, betreurt Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Het dagblad doelt op de goedkeuring van een rapport waarin gevraagd wordt om de Europese afgevaardigden zelf de locatie voor hun plenaire vergaderingen te laten kiezen. Op 14 oktober heeft de Commissie Constitutionele zaken in het parlement met 22 stemmen tegen 4 de tekst goedgekeurd.

De krant uit Straatsburg schrijft dat het rapport was “opgesteld op initiatief van notoire anti-Straatsburg parlementsleden”, en dat het “geen wetgevende waarde heeft”. De bedoeling van de initiatiefnemers is dat

staatshoofden en regeringsleiders, de enigen die hierover kunnen beslissen, unaniem besluiten dit voorrecht aan het Parlement zelf over te dragen.

Een grote meerderheid van de Europarlementariërs hekelt de maandelijkse reizen naar Straatsburg. En het is juist daar dat zij dit rapport zouden moeten goedkeuren, tijdens hun plenaire vergadering van november.

In Londen steunt de Daily Telegraph, die toch al nooit mild is over de Europese instellingen, het standpunt van de Commissie Constitutionele zaken, en benadrukt de impact van de twee locaties op het milieu:

Het constante heen-en-weer reizen tussen Brussel en Straatsburg, wat deze maand al twee keer nodig was, zorgt bovendien voor een uitstoot van 20.000 ton koolstof in de atmosfeer.