Cover

In het jaarlijkse EU-rapport over de door Turkije geboekte vorderingen die nodig zijn voor aansluiting bij de EU juicht de Europese Commissie “de belangrijke stappen toe die zijn ondernomen in het democratische proces en voor de hervormingen van het rechtssysteem”. Dat meldt Sabah.

De regeringsgezinde krant is verheugd over de inhoud van het “democratische pakket” dat begin oktober door het parlement is aangenomen. Ook prijst het dagblad de inspanningen van de regering van afgelopen maart om de Koerdische kwestie op te lossen.

Sabah onderstreept dat tijdens de presentatie van het rapport de Europese Commissaris voor Uitbreiding, Štefan Füle, heeft gezegd dat hij wil dat er drie hoofdstukken (over regionale politie, over het rechtssysteem en mensenrechten en over justitie, vrijheid en veiligheid) geopend worden voor de onderhandelingen over aansluiting van Turkije bij de EU.