Cover

"Probleemwijken: 43% van de jonge mannen werkloos": Le Monde koptover het verslag over 2009 van Onzus, de Franse overheidsdienst voor probleemwijken [l'Observatoire des zones urbaines sensibles]. "De cijfers zijn verschrikkelijk", schrijft de krant, omdat het document "een situatie beschrijft die in de 751 probleemwijken nog steeds gespannen is: of het nu gaat om het werkloosheidscijfer [twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde], de armoede, de slagingskansen in het onderwijs of om veiligheid". "Vijf jaar na de rellen in het najaar van 2005 die de enorme kloof tussen wat de republiek beloofde en wat ze waarmaakte, meedogenloos aan het licht bracht, is de situatie in de probleemwijken nog steeds even problematisch", schrijft de krant in een analyse.