Cover

Te midden van corruptieschandalen en een dalende populariteit bij de bevolking heeft premier Donald Tusk gisteren een “ingrijpende” kabinetswijziging doorgevoerd. Zo benoemde hij bijvoorbeeld Mateusz Szczurek, voormalig hoofdeconoom bij de ING, als minister van Financiën. Verder wees hij de minister van Regionale Ontwikkeling, Elżbieta Bieńkowska, aan als nieuwe vicepremier en wil hij dat zij een nieuw ministerie gaat leiden waarin haar oude portefeuille wordt ondergebracht en ook die van het ministerie van Transport.

De herschikking vond plaats nadat een dag eerder het Europees Parlement zijn fiat gaf aan de nieuwe Europese meerjaren begroting (2014-2020). Hierin is vastgelegd, benadrukt Gazeta Wyborcza, dat Polen meer dan 400 miljoen zloty (100 miljoen euro) ontvangt voor cohesieprogramma’s en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit kan geen toeval zijn, stelt de krant:

Tusk is ervan overtuigd dat het onderstrepen van zijn succes in Brussel alsmede de herschikking zullen helpen het vertrouwen te herstellen van de burgers in de regering en in regeringspartij Burgerplatform.