Cover

Ze ogen niet zo imposant als de tienduizenden demonstranten op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev”, maar ze zijn er wel, vlak bij het Grootvorstenpaleis in Vilnius, waar de derde top van het Oostelijk Partnerschap plaatsvindt, schrijft Trouw. “Enkele tientallen Oekraïners zwaaien [er] met Oekraïense en EU-vlaggen” en vragen president Janoekovitsj het associatieverdrag met de EU wél te ondertekenen.

Hoewel een dergelijke ommezwaai zeer onwaarschijnlijk lijkt nu het Oekraïense staatshoofd op 21 november onder druk van Rusland heeft aangekondigd af te zien van de ondertekening van het verdrag met de EU, blijven sommige EU-leiders hopen dat Kiev op het laatste nippertje toch nog van gedachte verandert. De krant licht toe:

Voor het diner hebben voorzitters Barroso van de Europese Commissie en Van Rompuy van de Europese Raad nog een onderhoud met Janoekovitsj, die zich niet aan de pers laat zien. Mogelijk hebben de EU-leiders hem met extra toezeggingen geprobeerd over te halen om de akkoorden in een later stadium alsnog te ondertekenen.