Cover

In de aanloop naar de volledige openstelling van de Europese arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2014, vraagt NRC Handelsblad zich af of de “tsunami” van arbeidsmigranten er daadwerkelijk zal komen, zoals bepaalde politici willen doen geloven.

Het dagblad merkt op dat deze vrees vooral is ingegeven door het groot aantal Polen dat sinds 2004 naar Groot-Brittannië is gekomen. De deskundigen zijn verdeeld maar lijken het eens te zijn over het uitblijven van de "tsunami".

De socioloog Godfried Engbersen, geciteerd door NRC Handelsblad, zegt:

De grootste trekker voor arbeidsmigranten is natuurlijk werk. Door de economische crisis is juist dat schaarser geworden. [...] Bulgaren en Roemenen [in Nederland] hebben meestal geen netwerk van familie of vrienden om hen op te vangen.