De eerste dag van juli staat in het teken van "veranderingen, prijsverlagingen en prijsverhogingen”, aldus de Roemeense krant Adevarulop zijn voorpagina. De krant somt de redenen op om verheugd te zijn: een verlaging van 5% van de gasprijs, een verlaging van roamingtarieven voor mobiele telefonie, een verhoging van het plafond voor vergoedingen voor medicijngebruik waar 550.000 pensioengerechtigden gebruik van kunnen maken, en stabiliteit van de elektriciteitsprijzen. Een ander goed nieuwtje betreft de invoering van een schadeformulier voor lichte verkeersongelukken. “De tussenkomst van een politieagent is niet meer nodig”, schrijft de krant. Daarentegen is de verplichte inboedelverzekering nog geen feit, betreurt Adevarul. En nog een ‘slecht’ nieuwtje: de verhoging van de tabaksprijzen.