Cover

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn op 17 december overeengekomen dat de onderhandelingen met Servië over toetreding tot de EU van start kunnen gaan. Op 21 januari zal er een intergouvernementele bijeenkomst plaatsvinden.

“Aan het einde van het onderhandelingsproces met de EU zal Servië een juridisch bindend akkoord met Kosovo over de algehele normalisering van hun betrekkingen moeten ondertekenen”, legt Politika uit. De krant voegt merkt op dat Spanje zich tegen deze voorwaarde had verzet maar zich uiteindelijk bij Duitsland en Groot-Brittannië schaarde, de landen die met name voorstander waren.

Politika benadrukt dat de onderhandelingen “ernstige vertragingen” kunnen oplopen indien de regering in Belgrado niet genoeg vordering maakt op het gebied van de eisen in hoofdstuk 23 (over rechtspraak en mensenrechten) en 24 (over veiligheid en vrijheid).