Cover

"Islam en integratie: een Frans-Duitse mislukking", kopt Le Monde naar aanleiding van de publicatie van een onderzoek dat het Franse onderzoeksinstituut IFOP speciaal voor Le Monde uitvoerde in Frankrijk en Duitsland. "Hoewel 42% van de Fransen en 40% van de Duitsers de aanwezigheid van een moslimgemeenschap als een ‘bedreiging’ voor de identiteit van hun land beschouwen, vinden 68% en 75% dat moslims niet goed zijn ‘ingeburgerd’". Een van de onderzoekers van het IFOP benadrukt: "Ondanks een afwijkende koloniale geschiedenis en verschillende inburgeringsmethodes, is het opvallend dat in beide landen het overgrote deel van de ondervraagde harde conclusies trekt". Het Franse dagblad voegt hieraan toe dat "de durabele vestiging van de Islam in Europa en zijn zichtbare aanwezigheid ondanks de breuklijnen tussen jongeren en ouderen en tussen kiezers van links en rechts, duidelijk hand in hand gaan met een gespannen publieke opinie".