Cover

"Hoe zal Roemenië er in 2050 uitzien?" vraagt Gândul zich af. De foto van het Roma-kind op de voorpagina biedt een antwoord op die vraag. Het dagblad legt uit dat het geboortecijfer onder Roemenen 1,3 kinderen per vrouw bedraagt, terwijl Roma-vrouwen gemiddeld 3 kinderen baren en vrouwen uit de Hongaarse gemeenschap 1,2 kinderen. Momenteel heeft Roemenië 21,4 miljoen inwoners, maar dat aantal zou kunnen dalen tot 15 miljoen in 2050, met een naar verhouding hoger percentage minderheden. Gândul trekt een parallel met de bevolking van de Verenigde Staten, waar de blanken in 2050 in aantal zullen worden voorbijgestreefd door de huidige minderheden, vooral de latino's.