Cover

"Verslaafden laten gratis heroïne links liggen", stelt de Deense krant Politiken vast. Het dagblad legt uit dat verslaafden in Denemarken zich sinds een maand of tien bij openbare gezondheidscentra kunnen melden om daar op recept gratis doses heroïne in ontvangst te nemen. Ook al gaat het om zuivere heroïne, die kan worden gebruikt zonder dat de gebruikers het risico lopen te worden vervolgd, hebben slechts tachtig mensen gebruikgemaakt van dit aanbod, waarbij ook een behandeling is inbegrepen, terwijl de centra in totaal over 300 plaatsen beschikken. "De behandeling is restrictief, er wordt strikt toezicht gehouden en gecontroleerd", aldus de chef-arts van het gezondheidscentrum in de Deense hoofdstad. Verslaafden moeten zich één of twee keer per dag melden bij het centrum en elke dosis onder medisch toezicht innemen. "Als junkies de door de staat betaalde heroïne links laten liggen, is het duidelijk dat het programma moet worden aangepast" bovendien moet worden geluisterd naar de mensen om wie het gaat, aldus dagblad Politiken.