Cover

"En nu graag een regering", verzoekt De Morgen op haar voorpagina daags na de burgerbetoging in Brussel die via Facebook werd georganiseerd door ondermeer de groep "SHAME, No Government for our Country after 200 days" en waaran 34.000 Belgen meededen. "De stille kreet die uit deze massa opsteeg" wordt in het Vlaamse dagblad geïnterpreteerd als "een roep om verantwoordelijkheid". De krant benadrukt dat de betoging een “correctie” is "op de stelling dat de nieuwe sociale netwerken enkel een oppervlakkige levensstijl stimuleren" en de redacteur politiek nieuws besluit in zijn hoofdredactioneel commentaar: “Veertigduizend mensen hadden hun aansporing niet nodig om de straat op te komen. Dat is de les die de leiders van dit land moeten onthouden van gisterenmiddag."

Van Franstalige kant publiceert Le Soir een peiling waaruit blijkt 44 procent van de betogers uit Brussel kwam, 35 procent uit Wallonië en slechte 21 procent uit Vlaanderen. Le Soir beschouwt de demonstratie als "een succes", maar wijst wel op het mogelijke gevaar als een dergelijke “antipolitieke betoging overtroffen door een enorme drang naar vooruitgang en met een bicultureel karakter” herhaald zou worden: de aanwezige woede en politieke afwijzing zouden dan voor een heel andere wending kunnen zorgen.