Cover

“De inlichtingendienst AIVD heeft aan Turkije ruim honderd namen gegeven van potentiële Syriëgangers uit Nederland” die zich in Turkije zouden kunnen bevinden, schrijft de Volkskrant. De Turkse autoriteiten hebben verklaard deze mensen op te pakken, maar een Nederlandse terrorismedeskundige verklaart in de krant dat Turkije niet actief aan het zoeken is. “Turkije zou veel meer kunnen doen tegen de jihadisten. De Turken zouden een strook langs de grens met Syrië tot gesloten gebied kunnen verklaren”. Volgens de krant is Turkije niet alleen een hub voor de aanvoer van nieuwe strijders, het land zou ook gebruikt worden voor de doorvoer van wapens naar Syrië.