Drie Amerikaanse banken (Bank of America, Citigroup en Morgan Stanley) "zijn bezig plannen te maken in het geval het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt", beweren verschillende bronnen in de Financial Times. De Britse regering is voornemens in 2017 een referendum te organiseren over een eventuele 'Brexit'.

De bronnen die in het artikel worden geciteerd en afkomstig zijn uit de bankenwereld, zouden:

van mening zijn dat Ierland een gunstige plek zou zijn voor een aantal van hun activiteiten als zij uit het Verenigd Koninkrijk zouden moeten vertrekken. Een van hen heeft al bevestigd bezig te zijn met de overplaatsing van bepaalde activiteiten naar Ierland. Zij melden wel dat de projecten nog in een beginfase verkeren, maar voegen daaraan toe dat de banken begonnen zijn met de voorbereidingen op de aanstaande bankenunie in de eurozone die dreigt het Verenigd Koninkrijk te isoleren.

Het Franse financieel-economische dagblad La Tribune schrijft dat Ierland aantrekkelijk is voor de banken vanwege de lage belastingdruk. In het geval van een 'Brexit' vormen:

Frankfurt en Paris, ondanks de hoge kosten van een verhuizing van de activiteiten van de ene plaats naar de andere, eveneens een oplossing voor niet-Europese financiële instellingen.