Cover

EULEX, de EU-missie die moet toezien op de opbouw van een rechtsstaat in Kosovo, blijkt zelf betrokken te zijn bij een omvangrijk corruptieschandaal. Met de kop "Sterke verdenkingen van corruptie binnen EULEX" openbaarde het Kosovaarse dagblad Koha Ditore vorige week dat de hoofdaanklager die de missie leidt, Jaroslava Novotna, evenals voormalig EULEX-rechter Francesco Florit "ervan worden verdacht steekpenningen te hebben ontvangen voor het sluiten van strafzaken van bekende Kosovaarse criminelen".

De rechter van de anti-corruptietaskforce, Maria Bamieh, die met de onthulling kwam, beschuldigt ook een derde hoge EU-functionaris, Jonathan Ratel. Hij zou "zijn eigen onderzoek net als een ander onderzoek waarbij politici en zakenlui betrokken waren, belemmerd hebben" en juist "disciplinaire procedures tegen het onderzoek zijn gestart".

De Servische krant Politika vindt dat er "iets verrots schuilt in EULEX" en voegt toe dat de rechters van EULEX tevens bewijzen in elkaar hebben gezet die hebben geleid tot de arrestatie van Oliver Ivanović, een Servische politieke leider uit Kosovo. Het dagblad concludeert:

De corruptiebeschuldigingen, de vervolging van klokkenluiders en het in elkaar zetten van bewijzen tegen Ivanović tonen aan dat de internationale aanklagers en rechters in Kosovo de lokale gewoontes hebben overgenomen in plaats van de wettelijke normen te introduceren van de landen waar ze vandaan komen.

De Italiaanse diplomaat Fernando Gentilini, topambtenaar van de EU-buitenlanddienst op de Westelijke Balkan, en de Brit Kenneth Deane, hoofd civiele missies van de EU, zijn afgelopen maandag gehoord door de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement. Zij "weigerden details vrij te geven over de corruptieverdenkingen, omdat er een onderzoek binnen EULEX aan de gang is", schrijft EUobserver. Volgens de nieuwssite heeft EULEX bevestigd dat er een intern onderzoek is gestart naar de corruptieverdenkingen sinds 2013". Maar volgens Maria Bamieh is dit onderzoek een "lachtertje".