Cover

"Politiechef: we verliezen de strijd tegen de mensenhandel". De woorden van Jens Henrik Højbjerg, hoofd van de Deense nationale politie en voormalige nummer twee van Europol staan op de voorpagina van Politiken. Hij maakt zich zorgen over de toepassing van de recente Europese richtlijn over bestrijding van mensenhandel, die door Denemarken niet juist zou worden toegepast. De krant legt uit dat sinds Kopenhagen het Verdrag van Maastricht met vier vrijstellingsclausules aannam, Denemarken in feite een uitzonderingspositie op het gebied van justitiële samenwerking en binnenlandse zaken inneemt. Een meerderheid van het Deense parlement is bereid de samenwerkingsclausule aan een referendum te onderwerpen, voegt Politiken daaraan toe, maar de verdeeldheid over de drie andere clausules dreigt ieder initiatief in die richting te verlammen.