Op deze kaart, gemaakt met data afkomstig van Eurostat door Tableau Public, wordt aangegeven hoe groot het percentage van de bevolking per EU-land is dat over het algemeen positief staat tegenover immigratie uit niet-EU-lidstaten.

De kaart toont dat Zweden het enige EU-land is waarvan de bevolking een overwegend positieve mening heeft over immigratie van personen buiten de EU. Per 1000 inwoners heeft Zweden in 2014 bijna drie keer zo vaak asiel verleend als Duitsland, de grootste asielverlener van de EU.