In de meeste landen in Europa (uitzondering is bijvoorbeeld Luxemburg) is minder dan 20 procent van de populatie geboren in een ander land. Op deze kaart is niet alleen het percentage immigranten per land te zien, maar ook hoe groot hun deel is in bepaalde Europese grote steden. In tegenstelling tot veel andere studies is hier geen rekening gehouden met het verschil tussen immigratie van binnen en buiten de EU.

Het percentage immigranten in steden is over het algemeen veel hoger dan het nationale gemiddelde. In absolute aantallen is Londen verreweg de meest kosmopolitische stad van Europa: een derde van de inwoners (bijna 3 miljoen) is in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk geboren. Relatief gezien is Lausanne de stad met het hoogste percentage immigranten: 42% van de bevolking.

Op basis van een cijfers van LSE Cities, een centrum van de London School of Economics dat onderzoek doet naar stedelijke verschijnselen, heeft The Atlantic deze kaart gemaakt.