Cover

Lenihan stelt bankinjectie van 10 miljard euro uit tot na de verkiezingen”, kopt de Ierse krant the Irish Times. Hoewel de rekening voor het redden van Ierse zombiebanken al is opgelopen tot het ontstellende bedrag van 50 miljard euro, kondigde de vertrekkende minister van Financiën van Ierland aan dat er nog een financiële injectie op stapel staat, maar pas na de algemene verkiezingen van 25 februari. Minister Lenihan legde de schuld voor het doorgeven van deze gifbeker aan zijn opvolger bij het uitblijven van de val van de regering en hij stond erop dat de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank hieraan hun goedkeuring zouden verlenen. “Ik volg netjes de constitutionele regels. Het zou anders zijn als de regering de meerderheid niet had verloren”, zei hij. Het bedrag van 10 miljard euro “dient te worden onttrokken aan de reserves van het nationale pensioenfonds", merkt de Ierse krant op.