Bijna de helft van de Oostenrijkers zegt ontevreden te zijn met hun huidige politieke systeem, zo blijkt uit een enquete over normen en waarden. Een op de vijf wenst een sterke leider die geen rekening hoeft te houden met een parlement of algemene verkiezingen. 6% van de Oostenrijkers zou zelfs een militaire dictatuur willen! Bovendien zegt de helft van de bevolking voorstander te zijn van het terugsturen van buitenlanders bij hoge werkloosheidscijfers. “Waar moet het heen met Oostenrijk?” vraagt het blad Profil zich af na het publiceren van deze enquête onder leiding van een politicoloog. “Het is dramatisch”. Het weekblad herinnert zijn lezers aan de “golf van verontwaardiging die het land overspoelde toen bekend werd dat 20% van de leraren islamologie de democratie geen warm hart toedraagt en bij twijfel liever afgaat op de Koran dan op de Grondwet”. Door verscherpte controles onder leraren “dachten we dat we een buitenlands gevaar hadden ingedamd. Maar nu blijken dezelfde gevaarlijke ideeën onder Oostenrijkers te leven”.