Cover

"Historici wassen Bundestag de oren", kopt Gazeta Wyborcza. De krant verwijst naar de open brief die door 68 historici uit de hele wereld werd ondertekend om te protesteren tegen de recent aangenomen resolutie door de Bundestag betreffende Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog uit Polen, Tsjechoslowakije en de Sovjet Unie werden verbannen. Met de resolutie wordt onder andere een Dag van de Bannelingen uitgeroepen en wordt het Bannelingenhandvest uit 1950 als een mijlpaal in de Duitse verzoening met zijn buren neergezet. Maar, zo merkt GazetaWyborczaop, in het Handvest wordt het woord "verzoening" niet één keer genoemd en bovendien bevonden zich onder de ondertekenaars diverse voormalige leden van de nazipartij en de SS. "Deze resolutie geeft vanuit zowel historisch als politiek oogpunt een vals signaal af", staat in de brief (waarvan de meeste ondertekenaars Duitsers zijn). De Poolse krant benadrukt dat de brief bewijst dat de Duitse maatschappij weigert "historische manipulaties" door politici of pogingen om "Duitslands verantwoordelijkheid voor de oorlog, of de slachtoffers daarvan niet te noemen", te accepteren. Daarnaast herinnert de krant eraan dat de werkelijke verzoening in 1965 begon met de brief van de Poolse bisschoppen aan hun Duitse broeders, met daarin de historische woorden "wij vergeven en vragen om vergeving".