Cover

De wijziging in de ministersploeg die de Franse president Nicolas Sarkozy zondag 27 februari aankondigde, getuigt volgens Libération van “paniek aan boord van het Franse regeringsschip”. Zo moesten de minister van Buitenlandse Zaken, Michèle Alliot-Marie, en die van Binnenlandse Zaken, Brice Hortefeux, het veld ruimen “vanwege de Arabische opstanden”. Ze werden respectievelijk vervangen door de minister van Defensie Alain Juppé en de rechterhand van Sarkozy in het Elysée, Claude Guéant, schrijft Libération. Sinds zes weken vormde 'MAM', de afkorting van Michèle Alliot-Marie, het mikpunt van een hetze van politiek en media vanwege haar rampzalige aanpak van de crisis in Tunesië, terwijl Hortefeux te lastig was geworden omdat hij door een rechtbank was veroordeeld vanwege racistische uitlatingen. In een televisietoespraak heeft de president verklaard dat hij zijn regering heeft herschikt om het buitenlandbeleid van Frankrijk af te kunnen stemmen op de nieuwe situatie die in Noord-Afrika en het Midden-Oosten is ontstaan en op de gevolgen die hieruit voortvloeien. Maar het Franse dagblad merkt op dat “hij wederom heeft ingespeeld op de angst voor migratiestromen, in plaats van de nadruk te leggen op de hoop die deze revoluties met zich meebrengen. Alsof het buitenlandbeleid van Frankrijk in gijzeling is genomen door verkiezingsoverwegingen”, gezien de presidentsverkiezingen van 2012.