Sinds zijn toetreding tot de EU in 2004 heeft Malta het aantal immigranten op zij grondgebied alsmaar zien toenemen. Samen met Italië heeft Malta in 2008 bijna de helft van de 67.000 personen opgenomen die de Middellandse Zee zijn overgestoken om asiel aan te vragen in Europa, volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (HCR). Het eiland vraagt sinds lange tijd hulp van de Europese Unie om de situatie het hoofd te bieden en de vraag lijkt nu ingewilligd te worden.

Net als Italië, Griekenland en Cyprus, andere landen die aan de Europese zuidgrens liggen, komt Malta in aanmerking voor het programma “Interne Verdeling van Vluchtelingen” dat de Europese Commissie op het punt staat te lanceren. “De Verenigde Staten hebben toegezegd een paar honderd vluchtelingen uit Malta op te nemen, en de Europese Commissaris voor Immigratiezaken, Jacques Barrot, hoopt dat Europese lidstaten deze taak over zullen nemen voor het najaar”, aldus de Franse krant Le Monde. Nederland, Ierland, Litouwen, Duitsland en Portugal hebben elk al tussen tien en dertig vluchtelingen opgenomen. Frankrijk opent binnenkort haar deuren voor een hondertal vluchtelingen. Het programma is niet bindend en voorziet dat de Europese Commissie de immigratie- en integratiekosten van de vluchtelingen gedurende een jaar betaalt.