De Financial Times Deutschland heeft een paar dagen geleden onthuld dat 17.000 ex-leden van de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst, tegenwoordig werkzaam zijn in de publieke sector. “De verontwaardiging is groot. De rechtsstaat van de Bondsrepubliek, die de anti-rechtsstaat van de DDR heeft gezuiverd, heeft bezoedelde ambtenaren in zijn gelederen”, aldus de Tagesspiegel. “Hoe moeten we hierop reageren? Moeten we wel hierop reageren?”. De krant legt uit dat met het eenwordingsverdrag van 1990 oud-leden van de Stasi ontslagen konden worden. De wetgever heeft de ontslagen echter aan de rechtbanken overgelaten, en de uitvoering ervan verschilde van provincie tot provincie. Sommigen hadden een heel strenge selectieprocedure, terwijl anderen veel soepeler waren. In deze gecompliceerde ethische kwestie neemt de Tagesspiegel in ieder geval een duidelijk standpunt in ten opzichte van het Duitse verleden. De krant herinnert zijn lezers aan het feit dat in 1990 men slechts in een kwart van de archieven van de Oost-Duitse geheime dienst inzage had. “Vandaag de dag hebben we een goed overzicht [van alle archieven]. De verwerking van ons verleden kan beginnen”.