Cover

"Het Europa van de uitgeslotenen", kopt Dziennik Gazata Prawna. De krant betreurt de Frans-Duitse beslissing om alleen leden van de eurozone toe te laten tot de top in Brussel op 11 maart, waar de hervorming van de eurozone en het concurrentiepact besproken zullen worden. Daarvoor hadden Berlijn en Parijs geopperd om landen als Polen een waarnemersstatus toe te kennen. Maar deze ommezwaai, meent de krant, betekent dat de landen die buiten het gebied van de gemeenschappelijke munt vallen, "gemarginaliseerd" worden en "uitgesloten" worden van het crisismanagement. Dit is bijzonder pijnlijk voor Polen, dat hard zijn best heeft gedaan om aanwezig te kunnen zijn en zelfs een bijdrage aan het Europese financiële stabilisatiefonds suggereerde. "Conrad Adenauer, Jean Monnet en Robert Schuman overtuigden de wereld ervan dat een Europa zonder grenzen veilig is. Nu weten we dat alleen een Europa achter gesloten deuren veilig is", valt te lezen in het hoofdartikel van de krant.