Cover

Met een groot verband op zijn gezicht, als gevolg van een kaakoperatie, en "onder toeziend oog van tegenstanders" heeft premier Silvio Berlusconi de regeringsplannen voor een hervorming van de Italiaanse justitie gepresenteerd, meldt La Stampa. Het wetsontwerp behelst met name een scheiding van de rechterlijke macht van het Openbaar Ministerie. Verder wordt openbare aanklagers de mogelijkheid ontnomen om in beroep te gaan, krijgen benadeelde justitiabelen de kans om rechters te vervolgen en wordt de bevoegdheid om sancties op te leggen toegekend aan een orgaan buiten de rechterlijke macht. De plannen worden door de overgrote meerderheid van de rechters aangevochten. Zij denken namelijk, zo schrijft het Italiaanse dagblad, dat met deze hervorming beoogd wordt "de autonomie en onafhankelijkheid van de rechtspraak te ondermijnen". VolgensLa Stampa gaat het hier om een "revanche van de politiek op de rechterlijke macht". Bovendien noemt de krant het besluit om "een dergelijke omvangrijke hervorming van justitie in gang te zetten [...] ´symbolisch´, juist nu Berlusconi op een aantal terechtzittingen moet verschijnen in processen waarvoor veel mediabelangstelling is". Op 6 april gaat namelijk het proces Rubygate van start en moet 'Il Cavaliere' uitleg geven over betaalde seks met een minderjarige en machtsmisbruik waarvan hij wordt beschuldigd, roept La Stampa nog eens in herinnering.