Cover

"Geld voor cultuur rendeert", meldt de Standaard op zijn voorpagina. De Vlaamse krant baseert zich op een "nieuw, alomvattend onderzoek" dat is uitgevoerd door het Vlaams Theater Instituut (VTi) en waaruit blijkt dat de inkomsten van de cultuursector die afkomstig zijn van ‘de markt’ (tickets, uitkoopsommen en sponsors) groter is dan de subsidies die de sector ontvangt van de Vlaamse overheid. De eerste inkomstenbron bedraagt namelijk 41 procent terwijl de subsidies goed zijn voor "slechts" 39 procent. De overige 20 procent is afkomstig van lagere overheden. “Het beeld dat de sector vooral teert op de overheid, klopt dus niet. Maar de subsidies zijn wel belangrijk om die andere middelen binnen te halen”, concludeert de krant. Het VTi zal op 4 april het onderzoek presenteren aan de Vlaamse minister van Cultuur Joke Schauvliege die die dag tijdens een algemene vergadering in het Vlaams Parlement haar criteria voor de volgende subsidieronde (2013-2016) bekend zal maken. De Morgen licht toe dat Vlaamse “kunstenaars vol spanning op de toespraak van Schauvliege wachten”, zij zijn niet vergeten hoe verschillende PVV’ers afgelopen najaar de Nederlandse kunstsector afdeden als een linkse hobby en meenden dat het hoog tijd was om de subsidiekraan dicht te draaien voor “een elitegezelschap dat een tromboneclubje bezoekt”.