Sinds de val van het kabinet-Leterme op 22 april 2010 draait België op een onvolwaardige regering en lijkt het erop dat de Vlaamse en Franstalige partijen geen stap verder zijn gekomen in de regeringsformatie. De nationale pers lijkt er zijn buik vol van te hebben. "Een jaar zonder regering, een krant zonder politici" staat er in koeienletters op de voorpagina van De Morgen. "Politieke berichtgeving is altijd een van de pijlers geweest van deze krant en zal dat blijven. Maar na twaalf maanden stilstand maken we voor één keer een krant zonder onze vaderlandse politici aan het woord te laten. Niet omdat we de politiek onbelangrijk vinden, maar omdat er de voorbije twaalf maanden genoeg gebazeld is en het tijd is voor daden in plaats van woorden”, staat er in het hoofdcommentaar van de krant.

Eigenlijk is er maar één Belgische krant die zijn hele voorpagina aan de “verjaardag” van de val van de regering besteed: ”En toch is het land nog steeds draaiende”, kopt Le Soir. Maar ook voor het Franstalige dagblad is het geen reden voor feest: “een nieuw België dat efficiënter, gestructureerder en vredelievender is, had uit deze chaos moeten ontstaan. Het feit dat er vandaag de dag nog steeds niets is, wekt woede, teleurstelling, en ja, zelfs een vorm van walging”.

De Standaard houdt het bij een hoofdartikel waarin het concludeert: "Er zijn dus 365 dagen verloren gegaan voor het starten van een beleid waarvoor geen alternatief bestaat". Tegelijkertijd waarschuwt het Vlaamse dagblad dat "het lijkt alsof deze politieke twilight zone onbeperkt kan doorgaan. Maar dat is een gevaarlijke illusie".