Cover

"Ook Italië gaat Libië bombarderen", kopt Corriere della Sera. Tot nog toe had Italië zijn luchtmachtbases wel opengesteld voor de internationale coalitie die strijd levert in Libië, maar het had zijn rol beperkt tot "niet-dodelijk" optreden. Nu, na weken in dubio te hebben gestaan, heeft de regering echter aangekondigd dat Italiaanse vliegtuigen door de NAVO mogen worden ingezet voor aanvallen tegen troepen van Khadaffi. Maar de Lega Nord en andere leden van de regeringscoalitie verzetten zich fel tegen deze koerswijziging. Volgens hen zou de val van Tripoli bijzonder nadelige gevolgen hebben voor de beheersing van de immigratie en de Italiaanse belangen in de regio. Om problemen te voorkomen, wordt het besluit niet aan het parlement voorgelegd. Corriere della Sera stemt in zijn commentaarin met de beslissing van de regering; Italië zou nu niet langer "gevangen zitten" tussen de conflicterende standpunten van Frankrijk en Duitsland. La Repubblicabeklaagt zich er echter over dat het besluit is genomen "op de slechtst mogelijke wijze, niet op grond van een strategische beoordeling maar onder druk van de VS [...] Verzwakt als hij is, kan Berlusconi het zich niet permitteren vijanden te maken in Washington."