Denemarken is al enkele dagen in de greep van een debat over de kosten van immigranten. "De economen die het rapport over de kosten van immigratie schreven, staan lijnrecht tegenover de regering", bericht Information. De opstellers van het verslag beschuldigen de regering en de coalitie ervan dat hun werk voor politieke doeleinden wordt gebruikt. Het rapport is op verzoek van de regering opgesteld, maar wordt door de Deense Volkspartij – de extreemrechtse partij die de zittende liberaal-conservatieve coalitie in het Deense parlement gedoogt – en de minister van Integratie aangegrepen om nieuwe beperkingen aan de immigratiestroom te stellen. Denemarken heeft nu al de strengste wetgeving van Europa op het gebied van immigratie.

Het rapport werd op 28 april door Jyllands-Posten onthuld onder de kop "Miljardenbesparingen door aanscherping immigratie". Volgens het liberale dagblad worden de kosten voor de Deense maatschappij van immigranten van niet-westerse herkomst in het rapport becijferd op 15,7 miljard Deense kroon per jaar (2,1 miljard euro) en heeft het koninkrijk sinds rechts in 2001 aan de macht kwam, 5,1 miljard Deense kroon per jaar (bijna 684 miljoen euro) bespaard.

In Information weerleggen de economen deze interpretatie van het rapport door te benadrukken dat onbekend is welke invloed immigranten van niet-westerse herkomst op de Deense economie hebben. Volgens hen geven deze cijfers, ook al zijn ze correct, niet de kosten van immigranten weer. In het onderzoek is bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en immigranten, op wie een andere situatie en traject van toepassing zijn. En omdat de verhouding kinderen en jongeren hoger is onder immigranten dan in de Deense maatschappij in het algemeen dragen zij op dit moment minder belasting af dan anderen, maar dat zal in de loop der tijd waarschijnlijk veranderen. Om die reden denkt Marianne Frank Hansen, een van de verantwoordelijken van de groep economen die aan de basis van het rapport staan, dat verzoeken om een aanscherping van de immigratiewet "een conclusie is die het rapport weinig recht doet".