Cover

De Belgische minister van Defensie ligt onder vuur aldus de Standaarddie op zijn voorpagina meldt : "Legertop schiet op De Crem". Het dagblad legt uit dat in een interne nota de legertop stelt dat “de combinatie van de vele buitenlandse missies, een nieuwe besparingsronde van 35 miljoen euro, het sterk dalende personeelsaantal en uitblijvende investeringskredieten leidt tot een desastreuze cocktail bij Defensie”. Minister De Crem van Defensie is uit op "een kleiner en betrouwbaar leger”, maar volgens de top heeft "zijn houding van après moi le déluge [na mij de zondvloed, red.]" ervoor gezorgd dat "het leger totaal ongeloofwaardig" is. "Hij is zijn eigen hervormingsplan helemaal aan het ondergraven", rapporteert de krant. Op 4 mei was De Crem in Nederland voor een gesprek met zijn ambtsgenoot Hans Hillen die met dezelfde bezuinigingen te maken heeft. In het commentaar van de Standaard wordt voorzichtig naar een oplossing gezocht: “De integratie van onze activiteiten met die van Nederland kan het probleem wat verzachten. We kunnen samen één marine vormen, of de marine aan Nederland overlaten.