Cover

El Correo kondigt verandering voor de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen van 22 mei aan: "Bildu doet mee aan de verkiezingen", kopt het Baskische dagblad. Op 5 mei bekrachtigde het Spaanse constitutionele Hof met zes stemmen tegen vijf de 254 kandidaatstellingen uit de coalitie die gevormd wordt door twee nationalistische partijen en leden van de linkse Baskische afscheidingsbeweging. Dit besluit vernietigt dat van de Hoge Raad van 1 mei waarmee de kandidatuur van de aanhangers van de partij verboden werd omdat zij dicht bij Batasuna zouden staan, de politieke partij die in 2003 verboden werd en verbonden is aan de terroristische groepering ETA. "Het recht op politieke deelname gaat voor op de twijfels die men over Bildu heeft". El Correo benadrukt echter dat "de democratische integratie van de linkse onafhankelijkheidsbeweging een netelige kwestie voor de rechtbanken is geworden", en dat de acceptatie van deze beslissing door de Spaanse maatschappij "de standvastigheid aantoont van het democratische systeem en van een maatschappij die niet zal toestaan dat fundamentalisten een loopje nemen met de vrijheid."