Cover

"Verbod op hulp bij zelfdoding afgewezen", koptNeue Zürcher Zeitung, nadat de conservatieve Federaal-Democratische Unie (EDU) flink afging bij de volksstemming over ´zelfmoordtoerisme´, die op 15 mei in het kanton Zürich werd gehouden. 78,4 procent van de kiezers stemde tegen een eerste wetsontwerp dat hulp bij zelfdoding wilde verbieden voor mensen die korter dan een jaar in het kanton Zürich woonden. Het tweede voorstel van het referendum, waarmee beoogd werd de kantonnale regering iedere vorm van stervensbegeleiding te laten verbieden, werd zelfs met 84,5 procent verworpen. De voorstellen waren gericht tegen de Zwitserse instelling Dignitas, die jaarlijks ongeveer honderd mensen in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte helpt om een einde aan hun leven te maken. "De volksuitspraak weerspiegelt de brede erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van het individu en het inmiddels ook in verlichte kerkelijke kringen gewortelde inzicht dat hulp bij zelfdoding niet in strijd is met het christelijke standpunt", stelt de krant uit Zürich verheugd.