Cover

"Vergiftigde verkiezingen", kopt het Jurnal de Chisinau. Voor deze Moldavische krant is het op voorhand duidelijk dat er bij de vervroegde verkiezingen die op 29 juli worden gehouden fraude in het spel zal zijn. “De stembiljetten zullen een chemische behandeling ondergaan waardoor de stempel [nvdr: waarmee de kiezer zijn stem uitbrengt] twee uur later zal verdwijnen”, aldus deze krant die met naam en toenaam liberale politici noemt die verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Volgens chemici die door de krant ondervraagd zijn, is het vervaardigen van zulke frauduleuze stembiljetten geen science-fiction. Een van de experts beaamt dat deze methode bijvoorbeeld gebruikt werd als verdwijntruc in de voormalige Sovjet-Unie om inkttekeningen van Jezus te laten verdwijnen op papier. Hiermee probeerden ze kinderen ervan te overtuigen dat Jezus niet bestaat. De machthebbende communisten ontkennen de beschuldigingen. Zij wijzen erop dat “de stembiljetten in Israël gedrukt zijn en dus boven elke verdenking staan”.