Cover

"Griekse kuur verdeelt euroredders", constateert Financial Times Deutschland. Het Duitse dagblad meldt dat de Europese Centrale Bank (ECB) gewaarschuwd heeft voor de "catastrofale consequenties" die een eventuele "herprofilering” van de Griekse schuld zal hebben. De afgelopen dagen bespraken de ministers van Financiën uit de eurozone een mogelijke “herstructurering light”. Maar volgens FTD zou ECB-president Jean ClaudeTrichet hebben beweerd dat de ECB geen Griekse staatsobligaties meer accepteert als de termijnen voor het terugbetalen van de leningen verlengd worden.

Van Nederlandse kant bericht de Volkskrant op zijn voorpagina dat de trojka (ECB, IMF en de Europese Commissie) op 18 mei een "harde waarschuwing aan Athene" heeft gegeven: De regering heeft "maximaal drie weken om orde op zaken te stellen", anders wordt de geldkraan dichtgedraaid en ontvangt het land niet "de vijfde tranche (12 miljard euro) van zijn noodlening (totaal 110 miljard euro van de EU en het IMF)" die voor juni gepland staat. Zonder dit geld "kan Griekenland zijn schulden de komende maand niet aflossen en komt de uitbetaling van ambtenarensalarissen en pensioenen in gevaar", voegt de Volkskrant toe. De trojka maakt zich ernstig zorgen omdat "de Griekse regering haar eerdere bezuinigingsbeloften niet nakomt. Dit jaar moet het land zijn financieringstekort terugdringen tot 7,6 procent van het bbp". Bovendien, meldt de krant, hebben de betrokken experts verklaard dat het land “hopeloos achterloopt bij de aanpak van de (massale) fraude.