Wat een paar jaar geleden nog als en provocatiezou zijn beschouwd in Tsjechië, wordt tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Van 1 tot en met 3 augustus komen tientallen leden van de Duitse christelijke organisatie Ackermann Gemeinde samen in de stad Tsjechische stad Pilsen in voormalig Sudetenland, de grootste bijeenkomst van Sudeten-Duitsers in Tsjechië. “De verhoudingen tussen Duitsers en Tsjechen zijn aan een grote verandering onderhevig”, aldus het Tsjechische weekblad Respekt. “Aan Tsjechische zijde wordt er niet tegengesputterd maar blijft het stil”. Het blad herinnert zijn lezers eraan dat de Ackermann Gemeinde zich sinds zijn oprichting in 1946 altijd heeft onderscheiden. Terwijl de meeste organisaties van uit Tsjechië uitgezette Duitsers na de Tweede Wereldoorlog smartengeld eisten, heeft de Ackermann Gemeinde altijd geprobeerd toenadering te zoeken tot de Tsjechen door een open dialoog te houden over de nazimisdaden.