Cover

Grootste emissies kooldioxide ooit brengen klimaat aan de rand van de afgrond", kopt de Britse krantThe Guardian en onthult niet eerder gepubliceerde schattingen van het Internationale Energieagentschap (IEA), waaruit blijkt dat “broeikasgasemissies vorig jaar met een recordpercentage zijn gestegen tot de grootste uitstoot aan kooldioxide in de geschiedenis". Volgens deze intergouvernementele organisatie die zetelt in Parijs is er in 2010 "een record van 30,6 gigaton kooldioxide in de atmosfeer beland, voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. In vergelijking met 2009 betekent dit een stijging met 1,6 gigaton." Deze “enorme stijging” maakt de “hoop dat de wereldwijde opwarming op een veilig niveau kan worden gehouden absoluut onhaalbaar", schrijft The Guardian. Volgens een expert van de Londense School of Economics is er nu een kans van 50 procent dat de gemiddelde temperatuur in de wereld tegen 2100 is gestegen met meer dan 4 graden Celsius.“Zo’n stijging in temperatuur zou het leven en de middelen van bestaan van honderden miljoenen mensen op aarde ontwrichten, met als gevolg dat er op grote schaal massale migratie op gang komt en er conflicten uitbreken. Normale mensen zouden zo’n risico juist drastisch moeten zien te beperken”, zei hij.