Cover

Het is een ingewikkelde kwestie, die de Noorse regering in verlegenheid brengt. Volgens Aftenposten vraagt de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) Noorwegen nu al twee jaar zijn wetgeving te wijzigen en de verplichting te schrappen dat aardoliemaatschappijen die in Noorwegen opereren, ook in dat land gevestigd moeten zijn. De EVA bestaat uit vier landen die geen lid zijn van de EU. Drie van deze landen (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER), waardoor zij te maken hebben met de voordelen en verplichtingen van de Europese interne markt. Het Noorse dagblad stelt dat de regering de eis van Brussel om de wet te wijzigen, altijd voor het parlement verborgen heeft gehouden. De hervorming zou vandaag worden voorgelegd aan de Commissie energie en milieu van het parlement en niet aan de plenaire vergadering van de afgevaardigden. Het vraagstuk van de olie, de belangrijkste hulpbron van het land, ligt erg gevoelig. Het zijn namelijk vooral de regio's in het hoge noorden die door een mogelijk vertrek van aardoliemaatschappijen worden getroffen. En het geld dat met de olie wordt verdiend, is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van dat gebied.