Cover

Drugs legaliseren: dit idee prijkt op de voorpagina van zowel The Independent in Londen, als Die Tageszeitung in Berlijn en Libération in Parijs. Op 2 juni heeft de Global Commission on Drug Policy namelijk een rapport gepresenteerd waarin ervoor wordt gepleit om een einde te maken aan de "war on drugs" en om "op mondiale schaal een debat aan te gaan over alternatieven". Libération vindt dat er moet worden geluisterd naar de auteurs van dit rapport (een panel van voormalige wereldleiders, VN-chefs en vooraanstaande schrijvers), omdat "het hier immers niet gaat om fanatieke drugsgebruikers of voorstanders van de vrije handel." "*De repressiev**e aanpak en het verbod op drugsgebruik en -handel zijn op een mislukking uitgelopen*", voert Libération aan, dat evenwel opmerkt dat het ook geen oplossing is om repressie en legalisering simpelweg tegenover elkaar te stellen. "*Alleen een aanpak waarbij onderscheid wordt gemaakt naar drugs en naar categorie gebruikers, onder wie zich veel patiënten bevinden, zou kunnen leiden tot* *een oplossing die zowel in wettelijk als moreel opzicht aanvaardbaar is.*"