Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek, heeft gisteren cijfers naar buiten gebracht waaruit naar voren komt dat de Europese Unie meer dan 500 miljoen inwoners telt. Hiermee is de Europese Unie op de derde plaats komen te staan op de ranglijst der “demografische grootheden”, na China en India. Het dagblad El Periódico de Catalunya onderstreeptdat de bevolkingsgroei voornamelijk het gevolg is van "verhoogde geboortecijfers en de komst van immigranten". Op 1 januari 2009 telde de EU 499,8 miljoen inwoners. Alle landen hebben een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. Alleen Spanje en Duitsland laten een bijzondere ontwikkeling zien. Volgens El Periódico had “de tegenstelling tussen Spanje en Duitsland niet groter kunnen zijn". Met meer dan 46 miljoen inwoners heeft Spanje het meest bijgedragen tot de toename van het aantal Europese inwoners, terwijl Duitsland zijn bevolking juist met 200.000 heeft zien krimpen (op een totaal van 82 miljoen).