Cover

"Warschau onder EU-klimaatdruk", kopt Rzeczpospolita in commentaar op het debat van het Europees Parlement over verdere terugdringing van de CO2-uitstoot. Naar verwachting neemt het parlement een resolutie aan waarmee de Europese Commissie gedwongen zal worden wetten uit te vaardigen die er voor moeten zorgen dat de Europese uitstoot in 2020 met 30 procent zal zijn teruggebracht. Dit doel ligt 10 procent hoger dan werd voorzien in de EU-klimaatstrategie. "Voor Polen, met zijn kolengestookte energiesector en energie-intensieve zware industrie is dat een regelrechte uitdaging", benadrukt de conservatieve krant. Het dagblad waarschuwt verder dat verdere terugdringing een bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van de Poolse staalindustrie, papierfabrieken en kunstmestfabrieken. Ook zou de regering gedwongen worden zo'n 2 miljard euro uit te trekken voor het aankopen van extra emissierechten, wat een stijging van consumentenprijzen van 27 procent tot gevolg zou hebben. De krant noemt het "monsterlijke kosten" en herinnert zijn lezers eraan dat alleen Polen tijdens de ministerraad in Luxemburg twee weken geleden een veto uitsprak tegen het voorstel om de emissie met 30 procent te verminderen. Het land stelde zichzelf hiermee bloot aan een "golf van kritiek van de aanhangers van een meer restrictief klimaatbeschermingsbeleid."