New York viert dit jaar zijn vierhonderdjarig bestaan, maar niet iedereen verheugt zich over de festiviteiten. In een interview met Trouw zegt de Belgische consul in New York dat Nederland zich op "agressieve wijze" promoot en doet het land voorkomen alsof de Nederlanders die stad in de zeventiende eeuw alleen hebben gesticht. Het zou de hoofdrol van de Walen uitvlakken, zegt hij in Trouw. Volgens de documentaire Manhattan 1609 is de Waal Peter Minuit de ware stichter van New York omdat hij het eiland Manhattan in 1625 van de Indianen kocht voor 60 gulden, ook al handelde hij in naam van de Nederlandse West-Indische Compagnie. Volgens Trouw “valt moeilijk te zeggen hoe de stichting van Nieuw-Amsterdam werkelijk is verlopen”. In ieder geval stuurde de compagnie het schip “Nieu Nederlandt met dertig Waalse families naar de kolonie in oprichting. Die zijn waarschijnlijk deels rond Manhattan neergestreken”. Het dagblad schrijft dat “België in het verleden zijn best heeft gedaan om tot de Verenigde Staten door te laten dringen dat Walen de eerste kolonisten van Manhattan waren […] maar de Walen bleven in de Amerikaanse beleving slechts een voetnoot bij de Nederlandse geschiedenis van New York”.