Cover

“Papieren voor 28.000 illegalen”, kopt De Standaard. Exact twee jaar na de invoering van de nieuwe immigratieregels in België hebben 28.000 voormalig illegale immigranten geprofiteerd van de nieuwe criteria zonder welke “zij waarschijnlijk niet [zouden] zijn geregulariseerd”, aldus de Belgische krant. Dankzij de nieuwe regels kunnen migranten die tenminste tweeënhalf jaar in België hebben gewerkt of er vijf of meer jaar wonen, een verblijfsvergunning krijgen. Aanvragers moeten ook voldoen aan een aantal criteria van “duurzame lokale verankering” zoals het hebben van een goede kennis van de Franse of Nederlandse taal, schoolgaande kinderen en sterke banden met de lokale omgeving. Het Forum Asiel en Migraties (FAM) is blij dat de regularisatiecampagne er is gekomen: “De nieuwe criteria hebben eindelijk duidelijkheid verschaft en hebben voor duizenden mensen een wezenlijk verschil gemaakt.” De helft van de aanvragers werd overigens afgewezen.