Cover

Op de nationale feestdag in België die vooraf ging aan de traditionele 21 julitoespraak waarin een “betreurde” en “diep bezorgde” koning Albert zijn ongenoegen toonde over de dralende regeringsformatie die op dat moment precies 403 dagen duurde, gingen acht partijen akkoord met de start van de daadwerkeliljke regeringsonderhandelingen.

’Ballast’ van tafel, evenwicht precair”, maakt De Standaard ervan op zijn voorpagina. Het Vlaamse dagblad legt uit dat de Vlaamse Christen Democraten (CD&V) uiteindelijk “de slag binnen hebben gehaald” omdat ze gekregen hebben wat ze wilden. “CD&V-voorzitter Wouter Beke speelde het spel bikkelhard. Hij eiste dat alle ‘ballast’ – het taalgebruik om Brussel, de tweetalige kieslijsten, de federale kieskring en de ratificatie van het minderhedenverdrag aan te duiden – buiten de onderhandelingen zou worden gehouden.” Hoewel van Franstalige kantLa Libre Belgique de reacties van de Walen op deze eis beschrijft met “geniepig” en “verachtelijk”, stemden de Franstaligen uiteindelijk in waarna formateur Di Rupo gisteravond laat nog naar de koning ging om mede te delen dat hij samen met de zeven andere partijen tot “een werkmethode voor de onderhandelingen” is gekomen.

Volgens het paleis is het door “de grote vermoeidheid van alle onderhandelaars en hun medewerkers” noodzakelijk dat de acht onderhandelaars nu eerst vakantie nemen en half augustus uitgerust om de tafel gaan zitten. De Standaard-redacteur Guy Tegenbos is echter van mening dat dit "begrijpelijk", maar "fout" is want "wie het elan nu breekt, krijgt de grote molen nadien niet meer op gang.