Cover

"Historische stemming luidt echtscheiding in", kondigt The Times of Maltaaan. Op 25 juli heeft het Maltese parlement een scheidingswet aangenomen waardoor vanaf oktober 2011 echtscheiding legaal is en gescheiden personen het recht hebben om te hertrouwen. De wet werd aangenomen met 52 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Drie afgevaardigden brachten hun stem niet uit. Premier Lawrence Gonzi stemde tegen en slechts drie ministers uit zijn kabinet steunen de wet. De uitslag komt overeen met het referendum dat op 28 mei werd gehouden. Toen zei 53 procent van de Maltese bevolking ja tegen echtscheiding. Tot op heden was Malta samen met de Filippijnen de enige landen ter wereld waar echtscheiding verboden is.