Cover

Een van de meest wijdverbreide misverstanden in Italië is dat “immigranten het werk inpikken van Italianen”. Maar de Italiaanse krant Corriera della Sera zet dit misverstand voor eens voor altijd recht: de krant meldt dat volgens een onderzoek van de Italiaanse bankde toename van immigranten in Italië de afgelopen jaren zich niet heeft vertaald in dalende werkgelegenheid voor Italianen”. Integendeel: het heeft juist “meer werkgelegenheid gecreëerd”.

Volgens het onderzoek heeft de toename van immigranten het de laatste tien jaar mogelijk gemaakt de vergrijzing aan te kunnen. Ze hebben bijgedragen tot groei van de economie en nieuwe kansen geboden voor Italianen, met name voor vrouwen en hoogopgeleiden. Veel meer vrouwen zijn buitenshuis kunnen gaan werken dankzij het feit dat er meer kinderopvang is en dankzij de toename van buitenlands personeel in de ouderenzorg, aangezien zij de zorg voor kinderen en ouderen grotendeels op zich nemen. Het rapport van de Italiaanse bank concludeert dat Italië zich moet concentreren op integratie en meer aandacht moet schenken aan jongeren. “De jongste generaties immigranten zullen in de toekomst het merendeel van de actieve bevolking uitmaken, maar juist in deze groep bevinden zich de meeste schoolverlaters”.