Cover

In Groot-Brittannië in een omvangrijke fraude aan het licht gekomen in emissierechten, meldt de Franse krant Le Monde. Op 19 augustus zijn negen mensen aangehouden die ervan worden verdacht 38 miljoen pond (44 miljoen euro) te hebben verduisterd. “De daders hebben misbruik gemaakt van het feit dat er geen BTW wordt geheven op emissie-transacties in het Verenigd Koninkrijk, maar wel in de andere Europese landen. Ze kochten tonnen CO2-rechten in in Groot-Brittannië en verkochten die in landen waar die aan BTW onderhevig zijn. Maar in plaats van de BTW aan de betreffende staat te betalen, hielden ze de bedragen in hun eigen zak”. De emissiehandel is plotseling erg gegroeid sinds de Europese Unie de vervuiling door bedrijven aan quota heeft verbonden en hun toestaat om hun emissierechten te verkopen als zij hun quotum niet halen. De Europese Commissie zal in september wijzigingen aankondigen voor de BTW-richtlijn om het systeem minder fraudegevoelig te maken.