Cover

"Turken hoeven van rechter niet in te burgeren", kopt Trouwdaags na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Volgens deze hoogste bestuursrechter in Nederland is het Nederlandse integratiebeleid in strijd is met de Ankara-overeenkomst die de EU in 1963 met Turkije sloot. Trouw schrijft dat de Wet Inburgering, die in 2007 van kracht is gegaan en immigranten verplicht een onbetaalde inburgeringscursus (van 350 euro) te volgen, niet opgelegd kan worden op Turken. Volgens het associatieverdrag uit 1963 mogen Turken, net als andere Europeanen, niet belemmerd worden als zij in de EU willen wonen of werken. De Raad meent echter dat de verplichte inburgeringscursus wel degelijk belemmerend is, want, zo schrijft de krant “door het niet halen van het examen kregen Turkse nieuwkomers soms geen verblijfsvergunning en hoge boetes opgelegd”.

Minister Donner van Buitenlandse Zaken betreurt de uitspraak van de Raad: “Het is van wezenlijk belang dat iedereen die hier woont en werkt, de Nederlandse taal spreekt en de gewoonten kent". De krant licht toe:“de minister wil nu kijken of een 'leeftijdsonafhankelijke leerplicht' kan helpen. Het gaat daarbij om een algemene maatregel die voor een ieder zou moeten gelden.” Op deze manier hoopt hij via een omweg de “verplichte inburgering” toch mogelijk te maken.