Cover

"Eerst Kosovo, dan Europa", zo vat Danas de boodschap samen die Angela Merkel voor Boris Tadic had tijdens hun ontmoeting op 23 augustus in Belgrado. De Duitse bondskanselier herinnerde de Servische president eraan dat Servië pas tot de EU kan toetreden, wanneer er concrete vooruitgang wordt geboekt in de dialoog met Pristina, de parallelle Servische overheidsinstellingen in de voormalige Servische provincie worden ontmanteld en de activiteiten van de Europese politie- en justitiemissie (Eulex) niet langer worden gedwarsboomd. Tadic antwoordde daarop dat "een ultimatumbeleid van óf Kosovo óf Europa niet strookt met de Europese waarden". Hij wees erop dat "de Servische politiek voorrang geeft aan de dialoog met Pristina", meldt Danas.

VolgensBlic, een andere Servische krant, had Belgrado niet zo'n harde opstelling van de Duitse bondskanselier verwacht. Het dagblad vraagt zich af wie – de regering of de internationale gemeenschap – de Serviërs op het verkeerde been heeft gezet door hen te vertellen "dat Kosovo en de EU twee aparte onderwerpen waren en dat afstand doen van Kosovo geen voorwaarde zou vormen voor toetreding tot de EU".

In Duitsland schrijft de Frankfurter Rundschau dat "wat de toetreding van de Balkanlanden betreft, alles volgens het boekje verloopt, als we de Europese Commissie mogen geloven. Elke stap voltrekt zich volgens een strenge technocratische methodiek". Maar "de mensen die onder het communisme hebben geleefd, weten instinctief dat formele aankondigingen niet van belang zijn. Het gaat om concrete resultaten. Het wekt dus geen verbazing dat men zich op de Balkan afvraagt: 'Willen ze ons er werkelijk bij hebben? En tegen welke prijs?'".